Laden...

CCPL Privacybeleid

PRIVCACYBELEID VAN CUISINE CULTIVEE POPULAIRE DE LIMBOURG (hierna te noemen CCPL)

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die de CCPL verwerkt van haar leden.
Indien u lid wordt van de CCPL geeft u toestemming om de persoonsgegevens in lijn met dit
Privacybeleid te verwerken. Wij adviseren u om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor uw
eigen administratie.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Cuisine Cultivee Populaire de Limbourg, Toeperweg 30 5916 NE Venlo.
KvK nummer 40165538.
De functionaris ledenbeheer/gegevensbescherming is bereikbaar via penningmeester@ccpl.nl.

2. Welke gegevens verwerkt CCPL en voor welk doel:
2.1 In het kader van het lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
a) voor- en achternaam.
b) adresgegevens.
c) telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer.
2.2 CCPL verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a) naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor contact over het
lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan.
b) naam en adresgegevens worden gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie
over diensten en activiteiten van CCPL.
c) naam en adresgegevens worden gebruikt voor het laten aanmaken van een bij het
lidmaatschap behorende Hanos klanten pasje.
d) naam en bankrekeningnummer worden gebruikt voor betalingen van het lidmaatschapsgeld.
2.3 CCPL zal geen gegevens van leden delen met andere organisaties zonder de expliciete
schriftelijke goedkeuring van de betrokkenen.
E-mail berichtgeving:
CCPL gebruikt naam en e-mailadres uitsluitend om informatie over activiteiten, diensten en andere
informatie over het lidmaatschap van de CCPL te sturen. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde
mogelijk via een bericht aan PR@CCPL.NL.

3. Bewaartermijnen
CCPL verwerkt en bewaart de persoonsgegevens gedurende de duur van het lidmaatschap en tot
maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend worden alle persoonsgegevens
vernietigd.

4. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers
4.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft de CCPL passende technische en
organisatorische maatregelen getroffen.
4.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt CCPL géén gebruik van diensten van
derden.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten
5.1 Via de ledenadministratie van de CCPL kan een verzoek ingediend worden om de
persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. CCPL zal het verzoek
in behandeling nemen en binnen twee weken na ontvangst hiervan, informeren
5.2 Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van de persoonsgegevens als
bedoeld in artikel 2, kunt u contact opnemen met de ledenadministratie.
5.3 Indien u klachten heeft over de wijze waarop CCPL persoonsgegevens verwerkt of verzoeken
behandelt, kan er contact opgenomen worden met de functionaris gegevensbescherming.
5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan
onze ledenadministratie via PENNINGMEESTER@CCPL.NL.

6. Cookiepolicy
6.1 Website cookies worden alleen gebruikt voor functionele doeleinden, niet voor commerciële.

7. Wijzigingen
Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken

CCPL partners

© CCPL - Design: Qubuz - Website: Bureau van de Meester

Uw internet browser is verouderd!

Voor een volledig juiste ervaring van onze en andere websites is het aan te raden uw browser te updaten. Update nu uw browser

×