Laden...

Leden administratie

PROCEDURE ADMINISTRATIE

De financiële administratie wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de penningmeester van de CCPL. De penningmeester houdt een boekhouding per boekjaar. Een boekjaar staat gelijk aan een kalenderjaar.
De penningmeester zorgt voor alle uit te voeren betalingen, en incasseert tevens de contributies en baromzet penningen.

De incassering van de baromzet geschiedt middels automatische incasso van de desbetreffende groepsrekening.
De contributie wordt per kwartaal automatisch geïncasseerd.
Bij overschrijving moet deze in 1, maximaal 2 termijnen door de betreffende leden geschieden.
Vervaldata van deze 2 termijnen zijn 1 februari, respectievelijk 15 juli.
De financiële stukken worden jaarlijks door de op de algemene ledenvergadering benoemde
kascontrolecommissie gecontroleerd.
Dit, indien goedgekeurd, om het bestuur te dechargeren voor het gevoerde financiële beleid van het afgelopen verenigingsjaar.
De kascontrolecommissie bestaat uit 2 leden van de vereniging, aangevuld met 1 reserve.

Januari 2023
Bestuur CCPL Venlo

CCPL partners

© CCPL - Design: Qubuz - Website: Bureau van de Meester

Uw internet browser is verouderd!

Voor een volledig juiste ervaring van onze en andere websites is het aan te raden uw browser te updaten. Update nu uw browser

×