Laden...

Verhuur CCPL

Verhuur Cuisine: (versie 1 juni 2023)

Hieronder worden drie mogelijkheden beschreven voor gebruik van de cuisine anders dan een reguliere kookavond. Wilt u gebruikmaken van een van de opties kunt u een mail sturen naar ccpl@ccpl.nl.

U krijgt dan het formulier “overeenkomst gebruik keuken CCPL” welk afgetekend retour gaat naar de secretaris.

 1. Organiseert een kookgroep van de CCPL een extra kookavond / partneravond (in het weekeinde), dan wordt € 80,- in rekening gebracht voor extra onkosten zoals gas/water/elektra/was en reiniging. Dit wordt gelijktijdig met de baromzet van de groepsrekening afgeboekt.
 2. Een lid van de vereniging kookt met niet-leden (externe gastkokers). Dit is mogelijk indien aan de volgende regels wordt voldaan:
  1. De samenkomst in de cuisine van de CCPL dient een culinair doel/thema te hebben. Deze samenkomst mag géén commercieel karakter hebben. De samenkomst is in principe alleen mogelijk op zaterdagen en zondagen en op momenten dat de cuisine vrij beschikbaar is. Kookdagen van ledengroepen hebben te allen tijde voorrang op gastkoken met externen.
  2. Het organiserende lid is persoonlijk verantwoordelijk voor de gang van zaken en/of schade aan de eigendommen van de vereniging. Hij/Zij is persoonlijk gedurende de kookavond/Kookactiviteit aanwezig.
  3. Er wordt een onkostenvergoeding in rekening gebracht van €250,- voor gas, water, elektra, klein materiaal, koffie, specerijen, bewassing, poetsen etc.
  4. Het verenigingslid regelt zelf de inkoop van de ingrediënten. Dit kan ook via de CCPL gedaan worden als men gebruik wil maken van de maandreceptuur. Kosten bedragen €20,00 per couvert, eventueel te vermeerderen met een toeslag van € 5, voor mei en november menu.
   Eigen dranken mogen niet worden meegenomen. Men dient de dranken en wijnen die de CCPL aanbiedt te gebruiken.
  5. De (bar)afrekening, die achteraf volgt, moet middels een éénmalige bankmachtiging door de penningmeester van de vereniging kunnen worden afgeschreven van de rekening van de betrokkene.
  6. De volgende dag 09.00 uur dient de keuken opgeruimd achtergelaten te zijn.
 3. Externen vragen de CCPL om de faciliteiten te mogen gebruiken. Hier verwijzen we naar de huisregels “externe gastkokers” en de overeenkomst gebruik keuken CCPL in de hiervoor passende versie; e.e.a. te allen tijde ter beoordeling van het bestuur.

Voor alle drie de opties geldt het volgende:

 • Kookdagen van ledengroepen hebben ten alle tijden voorrang op reserveringsaanvragen.
 • Reserveringen kunnen in het begin van het kalenderjaar worden gedaan, nadat alle reguliere -, en variabele kookavonden van ledengroepen door het bestuur zijn vastgelegd!
 • Reserveringen voor meerdere jaren in het vooruit worden niet aangenomen door het bestuur.

CCPL partners

© CCPL - Design: Qubuz - Website: Bureau van de Meester

Uw internet browser is verouderd!

Voor een volledig juiste ervaring van onze en andere websites is het aan te raden uw browser te updaten. Update nu uw browser

×